vzw Wijland biedt onderwijs op maat aan kinderen en jongeren vanaf 10 jaar die het moeilijk hebben hun plekje te vinden in het regulier of buitengewoon onderwijs.

Is jouw kind overprikkeld, oververmoeid, schoolmoe,...? Leidt hoogbegaafdheid of autisme tot schooluitval?

Dan kunnen wij een alternatief parcours aanbieden, in een kleine groep, waarbij een interessante daginvulling en onderwijs elkaar aanvullen.

Afhankelijk van wat jouw kind nodig heeft gaan we op zoek naar een goeie mix van leren, ontspannen, ontprikkelen, enz.

Een alternatief voor voltijds onderwijs

Je kan bij ons terecht voor een alternatieve dagbesteding die onderwijs combineert met aanvullende activiteiten zoals bouwen, in de tuin werken en spelen, dieren verzorgen,...

Als een kind aangemeld wordt, dan kijken we samen met het kind, de ouders, en zeker ook de school of betrokken hulpverleners waar dit kind nood aan heeft. 

Vanzelfsprekend bieden we alle kinderen:

  • een veilige omgeving waar we de druk zo laag mogelijk houden
  • een plek waar elk kind zichzelf mag zijn
  • allerlei ontspannende activiteiten waarin ze kunnen ontwikkelen op verschillende domeinen: bvb. natuurwandelingen, bouwen met hout, buiten spelen, muziek maken, werken in een moestuin, dieren verzorgen,...*
  • een plek om andere kinderen te ontmoeten in kleine groep (erkenning vinden bij elkaar, sociale vaardigheden oefenen,...)
  • de kans om op schools vlak te blijven groeien. We kijken samen met alle andere betrokkenen naar wat het kind aankan op dat moment:

In combinatie met school, of niet

Het leertraject kan van kind tot kind verschillen, afhankelijk van wat het kind nodig heeft en wat het aankan. Wijland kan op verschillende manieren een rol spelen.

  • Wijland biedt een volledige of gedeeltelijke schoolse time-out, met de focus op rust en herstel.
  • Een combinatie van enkele dagen school en enkele dagen leren in Wijland, dit in nauw overleg met de ouders en de school
  • Wijland kan ook schoolvervangend werken. Je kind volgt dan officiëel thuisonderwijs en we werken op het tempo van de leerling naar een diploma of getuigenschrift toe. Examen zal afgelegd worden via de examencommissie. 
  • De focus kan ook liggen op reïntegratie. In de vorige school of in een nieuwe school

Waarom?

Iedereen is anders en heeft dus ook andere behoeften. Jammer genoeg wordt ons onderwijs georganiseerd voor de grote groep kinderen. We weten dat gevoelige kinderen, hoogbegaafde kinderen, kinderen met bepaalde etiketjes het niet altijd gemakkelijk hebben in het gewoon en buitengewoon onderwijs.

Sommige kinderen raken ondergesneeuwd, verliezen hun leerhonger, krijgen depressies of gedragsproblemen. Sommigen behalen zelfs nooit een diploma omdat hun noden niet gerespecteerd werden. 

Omdat deze kinderen een ander parcours nodig hebben, is er Wijland.

Voor wie?

vzw Wijland richt zich op alle kinderen en jongeren die moeite hebben hun plekje te vinden in het gewoon en buitengewoon onderwijs. Maar ook op alle kinderen en ouders die ervoor kiezen om een ander parcours te volgen. Kinderen zijn welkom vanaf 10 jaar. 

Waar?

Je kan ons vinden in Sint-Job-in-'t-Goor op een rustig plekje met een grote open tuin.

Samen met de kinderen leggen we een moestuin aan en zullen we kleine dieren houden en verzorgen. Je mag denken aan kippen, een hond, konijntjes, misschien zelfs een ezel.

Wanneer?

Elke dinsdag en donderdag, van 9u00 tot 15u30, met uitzondering van schoolvakanties.

Voor sommige jongeren is een hele dag teveel, zij komen dan een halve dag.

Hoe aanmelden?

Bel of mail ons voor een vrijblijvende kennismaking. 

Of maak rechtstreeks een afspraak in onze agenda via deze link.

We bekijken dan samen of vzw Wijland een antwoord kan bieden op jullie vraag.

Omdat alle plekjes nu vol zijn, kan je je aanmelden door het invullen van het 'aanmeldingsformulier'. Download dit door te klikken op aanmeldingsformulier en mail ons.

Dan is het wachten op een plekje.

Als er een plekje vrij is, organiseren we een intakegesprek op Wijland om te bekijken of we voor jouw kind een mooi alternatief parcours kunnen leggen samen. Hierbij hoort vaak ook een overleg op school.

Indien nodig helpen we jullie ook praktisch bij het aanvragen van het juiste statuut voor je kind (bvb. thuisonderwijs, TOAH, doktersbriefje,...).

En als dan alle neuzen in dezelfde richting staan, maken we een contract op en kan je kind starten op Wijland.

Een dag in Wijland

Een dag in Wijland is voor elke jongere anders. Logisch, want elke jongere heeft zijn eigen noden én interesses. We bespreken daarom vooraf uitvoerig waaraan de jongere nood heeft, wat hem interesseert, waar hij vooral van gespaard moet blijven of welke activiteit best gestimuleerd zou worden. Zo kunnen we samen onze dagen plannen. Wij geloven in de helende werking van activiteiten in de buitenlucht zoals het verzorgen van de dieren, sporten, aan de boomhut werken, helpen in de moestuin, een vuurtje maken enz. Maar, opnieuw, als de jongere daar niet aan toe is, vullen we de dag op een andere manier in. We kunnen video’s opnemen en editen, programmeren, Minecraft of een andere game spelen, knutselen of schoolwerk maken. Het is ook mogelijk om ergens alleen te zijn, bijvoorbeeld om te studeren of tot rust te komen. Samenzijn is op Wijland geen verplichting maar, gewoon, een mogelijkheid. Middageten neemt iedereen mee van thuis.

Studiebegeleiding kan op heel uiteenlopende wijze aangeboden worden. Sommige kinderen moeten echt een tijdje onthouden worden van schoolwerk. Ze kunnen hun batterijen opnieuw opladen in Wijland. Maar anderen kunnen gerust enkele momenten per dag invullen met schoolwerk. We spreken dan met de school af welk onderdeel van de leerstof in Wijland wordt opgevolgd. Nog anderen zoeken in Wijland een plaats om in alle rust en met professionele begeleiding te kunnen studeren, bijvoorbeeld ter voorbereiding van de examencommissie.