Onze afspraken

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke boekingen, afspraken en overeenkomsten van of met vzw Wijland, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht.

Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 35€.

Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of mobiel nummer is uiteraard mogelijk. Bij ziekte graag in overleg.

Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze staan beschreven op onze website onder 'Tarieven'.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

Als er toch wat meer tijd nodig is (> kwartier), maakt je een afspraak.

Betalingsvoorwaarden

De betaling voor dagbesteding gebeurt maandelijks na ontvangst van de factuur.

De betaling voor coaching, overleg, advies gebeurt na de sessie cash, via payconiq of via overschrijving.

 

Aansprakelijkheid

Het advies van vzw Wijland is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Vzw Wijland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten. 

Observatie en verslag

Op verzoek van de ouders of verzorgers van het kind bezoekt vzw Wijland de school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. De betaling gebeurt op de eerstvolgende consultatie door de ouders/verzorgers.

Op verzoek van de cliënt of de ouders van cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gemaakt. Dit verslag wordt opgesteld door Tinne Michielsen. Een verslag kost 50€ en wordt aangerekend op de eerstvolgende consultatie of kan via overschrijving betaald worden.

Begeleiding kinderen t/m 18 jaar

Vzw Wijland is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. vzw Wijland kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid

Vzw Wijland is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder of verzorger.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Er is geen wachtruimte binnen de praktijk.

De coachingsessie kan samen met de ouder plaatsvinden indien dat wenselijk is. 

Op regelmatige basis zijn er ouder- of gezinsafspraken waarbij we samen de evolutie bespreken.

Bij toestemming tot coachingsessie gaat de ouder akkoord met de algemene voorwaarden.