vzw Wijland biedt onderwijs op maat aan kinderen en jongeren vanaf 10 jaar die het moeilijk hebben hun plekje te vinden in het regulier of buitengewoon onderwijs.

Is jouw kind overprikkeld, oververmoeid, schoolmoe,...? Leidt hoogbegaafdheid of autisme tot schooluitval?

Dan kunnen wij een alternatief parcours aanbieden, in een kleine groep, waarbij een interessante daginvulling en onderwijs elkaar aanvullen.

Afhankelijk van wat jouw kind nodig heeft gaan we op zoek naar een goeie mix van leren, ontspannen, ontprikkelen, enz.

Een alternatief voor voltijds onderwijs

Je kan bij ons terecht voor een alternatieve dagbesteding die onderwijs combineert met aanvullende activiteiten zoals bouwen, in de tuin werken en spelen, dieren verzorgen,...

Als een kind aangemeld wordt, dan kijken we samen met het kind, de ouders, en zeker ook de school of betrokken hulpverleners waar dit kind nood aan heeft. 

Vanzelfsprekend bieden we alle kinderen:

  • een veilige omgeving waar we de druk zo laag mogelijk houden
  • een plek waar elk kind zichzelf mag zijn
  • allerlei ontspannende activiteiten waarin ze kunnen ontwikkelen op verschillende domeinen: bvb. natuurwandelingen, bouwen met hout, buiten spelen, muziek maken, werken in een moestuin, dieren verzorgen,...*
  • een plek om andere kinderen te ontmoeten in kleine groep (erkenning vinden bij elkaar, sociale vaardigheden oefenen,...)
  • de kans om op schools vlak te blijven groeien. We kijken samen met alle andere betrokkenen naar wat het kind aankan op dat moment:

In combinatie met school, of niet

Het leertraject kan van kind tot kind verschillen, afhankelijk van wat het kind nodig heeft en wat het aankan. Wijland kan op verschillende manieren een rol spelen.

  • Wijland biedt een volledige of gedeeltelijke schoolse time-out, met de focus op rust en herstel.
  • Een combinatie van enkele dagen school en enkele dagen leren in Wijland, dit in nauw overleg met de ouders en de school
  • Wijland kan ook schoolvervangend werken. Je kind volgt dan officiëel thuisonderwijs en we werken op het tempo van de leerling naar een diploma of getuigenschrift toe. Examen zal afgelegd worden via de examencommissie. 
  • De focus kan ook liggen op reïntegratie. In de vorige school of in een nieuwe school

Een dag in Wijland

Een dag in Wijland is voor elke jongere anders. Logisch, want elke jongere heeft zijn eigen noden én interesses. We bespreken daarom vooraf uitvoerig waaraan de jongere nood heeft, wat hem interesseert, waar hij vooral van gespaard moet blijven of welke activiteit best gestimuleerd zou worden. Zo kunnen we samen onze dagen plannen. Wij geloven in de helende werking van activiteiten in de buitenlucht zoals het verzorgen van de dieren, sporten, aan de boomhut werken, helpen in de moestuin, een vuurtje maken enz. Maar, opnieuw, als de jongere daar niet aan toe is, vullen we de dag op een andere manier in. We kunnen video’s opnemen en editen, programmeren, Minecraft of een andere game spelen, knutselen of schoolwerk maken. Het is ook mogelijk om ergens alleen te zijn, bijvoorbeeld om te studeren of tot rust te komen. Samenzijn is op Wijland geen verplichting maar, gewoon, een mogelijkheid. Middageten neemt iedereen mee van thuis.

Studiebegeleiding kan op heel uiteenlopende wijze aangeboden worden. Sommige kinderen moeten echt een tijdje onthouden worden van schoolwerk. Ze kunnen hun batterijen opnieuw opladen in Wijland. Maar anderen kunnen gerust enkele momenten per dag invullen met schoolwerk. We spreken dan met de school af welk onderdeel van de leerstof in Wijland wordt opgevolgd. Nog anderen zoeken in Wijland een plaats om in alle rust en met professionele begeleiding te kunnen studeren, bijvoorbeeld ter voorbereiding van de examencommissie.

Een warm hart voor ons project?

Dan kan je Wijland financieel steunen.
Als steunend lid van onze vzw beteken je heel wat voor onze jongeren. We besteden je bijdrage aan uitdagend leermateriaal, boeken, werktuigen, zaden,...
Het steunend lidmaatschap kost 50 euro voor 1 schooljaar.
Naast dankbaarheid en een goed gevoel, krijg je ook onze nieuwsbrief en een uitnodiging op al onze evenementen.
Je kan je bijdrage ledenbijdrage overschrijven op volgend rekeningnummer BE56 9733 5492 8488.

Stuur ons dan ook een mailtje zodat we je kunnen opnemen in onze mailinglijst en je kunnen bedanken.

Vrijwilliger worden?

Heb je een passie? Een ei dat je kwijt wil? Wat tijd vrij die je nuttig wil gebruiken?

Dat kan op vele manieren bij vzw Wijland: helpen in de tuin of met de dieren, leuke en zingevende activiteiten doen met onze jongeren, helpen bij de voorbereidingen van het schoolwerk, begeleiden van studiemomenten,...

We bieden je een fijne plek in een rustige omgeving.

Neem contact met ons op om samen uit te zoeken hoe jij jouw 'ei' kwijt kan bij vzw Wijland.

Samen oriënteren?

 

Wij bieden ook begeleiding voor jongeren die niet naar Wijland komen. We denken met je mee denken om een alternatieve route uit te stippelen als school even moeilijk loopt?

Er zijn altijd mogelijkheden die beter bij je passen. Daar gaan we samen met jou, je ouders, je school,... naar op zoek.

En als je wil gaan we ook samen in gesprek met je school om een plan concreet vorm te geven.

Want samen kan vaak zoveel meer kan dan alleen. 🍀

(Voor tarieven klik hier)

 

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van het allerlaatste nieuws?

Bezorg ons dan je mailadres via info@vzwwijland.be

 

Sponsor worden?

Wil jij graag een bijdrage leveren aan vzw Wijland? Dat kan financieel of in de vorm van het schenken van materiaal (bvb schoolmateriaal, spellen, werkgerief,...)

Voor meer informatie mail jaar info@vzwwijland.be

We zijn je nu alvast dankbaar!

 

Autismevriendelijkheid

Wij zijn een autismevriendelijke organisatie. Wat dat wil zeggen, lees je hier.